Studie a měření

Posudky, měření, studie

Pro posouzení účinnosti svítidel Germitec byly osloveny státní orgány a zdravotnické organizace.
Celé znění jednotlivých materiálů naleznete na www.tesla-lighting.cz . K dispozici máme:

Posudek Státního ústavu pro kontrolu léčiv k výrobku Germitecke stažení zde.

Protokol o měření Českým metrologickým institutemke stažení zde.

Environmentální dekontaminace lékařských souprav JIP – studie zdravotnického zařízení z Pitsburgu.

Studie účinnosti dezinfekčního a kombinovaného osvětlení v závislosti na čase při dezinfekci těchto bakterií:
MDR-Acinetobacter – jsou všechny meltirezistentní bakterie, ohrožují pacienty zejména v intenzivní péči.
MRSA – z methicillin-resistant Staphylococcus aureus, je označení pro kmeny bakterie Staphylococcus aureus, které získaly rezistenci vůči antibiotiku meticilinu. Tyto kmeny se rozšířily zejména v nemocnicích kvůli používání širokospektrálních antibiotik, která vyvíjejí selekční tlak na bakterie. MRSA se staly obvykle rezistentní i na řadu dalších antibiotik a k léčbě je nutné používat intravenózně podávaný vankomycin.
VRE – znamená vankomycin rezistentní enterokoky.Enterokoky jsou bakterie normálně přítomné ve střevě, které ale někdy mohou přecházet do ostatních orgánů v lidském těle a způsobit infekci. Vankomycin je antibiotikum, které se používá k léčbě infekce způsobené enterokoky. V případě rezistence enterokoků k vankomycinu je léčba infekce tímto antibiotikem neúčinná. Z tohoto
důvodu se v nemocnicích provádějí opatření, která mají zabránit rozšíření VRE na další nemocné.
C.difficile – znamená latinsky obtížný, bakterie, které mají v názvu jako přívlastek difficile, jsou většinou přítomny v lidském těle ale jejich
přemnožení může znamenat průjmové onemocnění apod., nadýmání, infekci střeva a v závažných případech i smrt.

Studie účinnosti svítidla Germitec Masarykovou univerzitou – přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie při dezinfekci těchto bakterií:
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Salmonella enteritidis