Ekologie

  • Společnost plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozáření a elektroodpadu.


    Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM

  • Společnost TESLA LIGHTING s.r.o. je zapojena do unikátního projektu „Zelená firma“.

    Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM

  • Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM


    Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM