Terminál Dopravního podniku města Hradce Králového


  • Klient řešil dlouholetý problém na osvětlení, a to neustálou výměnou zdrojů ve specifických svítidlech, které nasvěcovaly terminál. Tato svítidla nevydržela zatížení prostředí a jejich servis stálo město nemalé náklady. Proto po testování našich zdrojů došlo k postupné výměně. Světla od realizace 6/14 fungují bez závad a jejich úspora během pár měsíců zajistí jejich rychlou návratnost.

    • Původní osvětlení 250 W reflektor 64 ks tj. 16 kW/hod.
    • Aktuální osvětlení LED TESLA lighting je 50W reflektor 64 ks tj. 3,2 kW/hod.
    • Denní úspora 154 kW
    • Roční předpokládaná úspora je 224.840 Kč