POŘÍZENÍ AKUMULÁTORŮ PRO SPOLEČNOST TESLA LIGHTING

Společnost v roce 2018 instaluje inovativní systém pro zásobování energií prostřednictvím systému akumulace

TESLA Lighting ve svém sídle instaluje systém baterií, který umožní akumulaci energie a její následné využití, čímž si zajistí vyšší energetickou soběstačnost a navíc přispěje k ochraně životního prostředí, což považuje za jeden ze svých hlavních cílů. Projekt bude realizován začátkem roku 2018 a to za podpory a spolufinancování Evropské unie, fondu pro regionální rozvoj.

Jedinečný systém baterií umožní uspokojení energetických potřeb objektu společnosti, kterému bude zajištěna tzv. čistá energie včetně možnosti využití akumulace a zadržování elektrické energie pro zajištění provozu objektu a všech jeho energetických součástí včetně možnosti případného dobíjení elektromobilu.

TESLA Lighting tak dokazuje svou snahu o neustálý vývoj, aplikaci a následné využití inovativních technologií v oblasti nakládání se zdroji. Projekt také považuje za základní kámen pro vývoj vlastní inovativní technologie akumulace.